OFFROADOVÁ PŘÍRUČKA

Jízdu v terénu může v modelu Jeep® s pohonem na všechna kola zvládnout téměř každý. Stačí poslouchat zdravý rozum a dodržovat několik zásad, které vám zde předkládáme. A nezapomeňte, při divoké offroadové jízdě se nechávají palce na přední straně volantu!

PŘÍPRAVA PŘED CESTOU

Před cestou do terénu vždy zkontrolujte svůj vůz. Ujistěte se, že baterie je správně upevněna, všechny hadičky jsou v dobrém stavu a máte dostatek oleje, vody do ostřikovačů i paliva. Ujistěte se rovněž, že pneumatiky jsou v dobrém stavu a jsou nahuštěné na správný tlak. Pokud je to možné, nejezděte sami, zejména pak v neznámých oblastech.

MĚJTE SE NA POZORU

Jakmile vjedete do terénu, připojte pohon všech kol (přepněte do režimu 4WD), abyste byli připraveni na situace vyžadující větší trakci. Je těžké připojit pohon 4WD, když uvíznete. Bude zapotřebí, abyste si zvykli dívat se před kapotu a prohlížet prostor zleva doprava, abyste viděli vše, co stojí v cestě kolům vozu. Pokud budete sledovat pouze levé kolo, je velmi pravděpodobné, že to pravé se dostane do potíží. Nevyklánějte se z vozu, abyste lépe viděli blížící se překážky (k tomuto účelu slouží sklopné čelní sklo Wrangleru). V těžkém terénu profesionálové doporučují držet na volantu palce nahoře mimo ramena volantu. V případě, že kola najedou na kámen, volant se může rychle otočit a zachytit paprskem palec, což bude nepochybně bolet. Obecně platí, že všechna vozidla s posilovačem řízení, stejně jako všechny modely značky Jeep®, snižují možnost náhlého a prudkého otočení volantu.

BERTE VŠE S KLIDEM

Během jízdy v obtížném terénu není rychlost důležitá. Přes překážky vás naopak dostanou nízká rychlost a nízké převodové poměry v režimu 4WD Low. V mnoha případech stačí u vozidel s manuální převodovkou pouštět spojku pomalu a nechat vůz zlehka šplhat přes překážky při nejnižším převodu. Mimochodem na stezce Rubicon dosahuje průměrná rychlost vozidel 1,6 až 8 km/h.

SNÍH A BLÁTO

Obecně platí, že pokud povrch cesty pokrývá sníh nebo bláto, je potřebné zapojit pohon všech kol. V případě systému trvalého pohonu všech kol Quadra-Trac I® není vyžadován žádný zásah řidiče. V hlubokém, těžkém sněhu, při tažení nebo pro větší kontrolu v nízkých rychlostech přeřaďte na nízký převod, a pokud je to nezbytné, přepněte na redukci (Quadra-Trac I a Quadra-Trac® SRT® redukci nenabízejí). Neřaďte na nižší převodový stupeň dříve, než je to v dané situaci nutné, abyste se udrželi v pohybu. Přetočení motoru může způsobit prokluz kola a ztrátu trakce. Pokud začnou kola na sněhu nebo blátě ztrácet trakci, otáčejte volantem rychle z jedné strany na druhou. To kolům pomůže se zakousnout do čerstvého terénu a projet. Pokud ztrácíte trakci, zastavte. Prokluzující kola vás pouze zahrabou hlouběji. Klíčem k úspěchu je udržet vozidlo v pohybu vpřed.

PÍSEK

Pro lepší trakci na písku snižte tlak v pneumatikách o 0,04 až 0,05 baru (10-12 pounds) pod normální tlak (po ukončení jízdy v písku zase pneumatiky nahustěte zpět na původní tlak). Pro takovou jízdu vyzkoušejte režim 4WD High (vysoký rozsah). V závislosti na podmínkách můžete použít redukci (4WD Low) a nízké převodové poměry. Zkuste také, pokud to podmínky umožňují, jezdit jako do zatáček a tvořit větší poloměry zatáčení. Ostré zatáčení v písku zpomaluje vozidlo a můžete zapadnout. I zde platí, že udržení hybnosti je klíčem k úspěchu.

SVAH

Při jízdě v prudkém svahu jezděte vždy přímo nahoru nebo dolů, ne bokem ke svahu. Je také dobré vědět, co vás čeká na druhé straně kopce. Na úpatí svahu byste měli sešlápnout plyn trochu víc a použít větší výkon. Uberte ale, jakmile se přiblížíte k vrcholu. Pokud se ve stoupání zastavíte, couvejte rovně dolů. Pro sjezd kopce využívejte u manuální převodovky vždy nejnižší převodový stupeň. Pokud využíváte redukci, zařaďte odpovídající stupeň a uvolněte spojku a nechte vozidlo sjíždět volně samo, jinak by se mohla spojka poškodit. Nechte převody a motor, aby vás z kopce zpomalovaly, a brzdy používejte jen k jemnému zmírnění rychlosti. Pokud je vůz vybaven automatickou převodovkou, používejte redukci a nejnižší stupeň.

POZNÁMKA: NIKDY nejezděte v kopci šikmo bokem pod příliš velkým úhlem. Pokud má kopec velký sklon a vy nemáte jistotu, že to váš vůz zvládne, nejezděte na něj. Nikdy se v prudkém svahu nestáčejte bokem dolů, může to vést k převrácení vozidla. Jízda v terénu může být někdy velmi náročná. Pamatujte si, že jezdit byste měli tak pomalu, jak to jen jde. Používejte zdravý rozum, bezpečnost by měla být na prvním místě.

PLAZIVÁ JÍZDA PŘES KAMENY

Říkáme tomu „plazivá“ jízda z dobrého důvodu. Při přejíždění velkých překážek, jako jsou kameny a klády, používejte nízký převodový stupeň nebo redukci a nechte vozidlo doslova plazit s minimem plynu (podle potřeby). Nikdy přes balvany nejezděte prostředkem, tedy tak, aby vám uvízly mezi nápravami. Vozidlo s 25centrimentrovou světlou výškou nepřejede 30centrimetrové balvany! Manévrujte vozem tak, abyste na vrchol kamenů najížděli pneumatikami. Pak přes ně pomalu přejeďte. Pokud uslyšíte drhnutí, nepropadejte panice! Váš Jeep® má ochranné kryty podvozku a ochranné terénní prahy (tato výbava se může lišit podle modelu, výbavy nebo paketu), a ty toho snesou hodně. Snížením tlaku pneumatik o 0,013–0,022 baru zlepšíte trakci a snížíte pravděpodobnost průrazu pneumatiky (po ukončení jízdy za těchto podmínek tlak obnovte na normální hodnotu). Pamatujte si, že ideální rychlost pro jízdu přes balvany je 1,6–5 km/h.

BUĎTE OHLEDUPLNÍ K PŘÍRODĚ

Myslete na to, že byste měli terén, který projíždíte, zanechat v ještě lepším stavu, než v jakém jste ho našli. Dodržujte pokyny na vývěskách, řiďte se značkami a značením na stezkách a zdržujte se na trasách určených pro jízdu v terénu. Nezanechávejte po sobě nepořádek a zničené prostředí. V nejlepším případě odkliďte i to, co zde po sobě zanechali jiní. Pokud terén a daná oblast vypadá, že by se vaší jízdou zničili, zvolte raději alternativní trasu. Pro více informací o tom, jak být ohleduplní k životnímu prostředí, klikněte na www.treadlightly.org. Zkrátka, řiďte se heslem, že okolí musíte po sobě zanechat v lepším stavu, než v jakém jste ho našli.